TS. Nguyễn Tiến Dũng

GIỚI THIỆU
TS. Nguyễn Tiến Dũng hiện là Trưởng Phòng Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Xây dựng và là cán bộ giảng dạy của Bộ môn Vật liệu xây dựng từ năm 2014. Thầy đã hoàn thành luận án Tiến sỹ kỹ thuật năm 2012 tại Trường INSA Lyon - Pháp.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 • Tiến sỹ (INSA Lyon, Pháp, 2012)
 • Thạc sỹ  (INSA Lyon, 2008)
 • Kỹ sư (Trường Đại học Xây dựng, 2007)

GIẢNG DẠY
 • Vật liệu xây dựng
 • Thí nghiệm Vật liệu xây dựng

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ QUAN TÂM
 • Chất kết dính vô cơ
 • Tái chế, tái sử dụng chất thải rắn

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU
 • Comparison of macropore structures and networks of autoclaved aerated concrete blocks using micro-focus X-Ray computed tomography, Akihiro MATSUNO, Shin ISHIZUKA, Trong Lam NGUYEN, Nguyen Tien DUNG, Van Tuan NGUYEN, Hoang Giang NGUYEN and Ken KAWAMOTO, International Journal of GEOMATE, July, 2020 Vol.19, Issue 71, pp.160 - 165, ISSN: 2186:2982 (Scopus Index).
 • An investigation on the generation and management of construction and demolition waste in Vietnam, Nghiem, H.T., P.Q. Minh, K. Kawamoto, K.T. Ngo, H. G. Nguyen, T.D. Nguyen, Y. Isobe, and M. Kawasaki, Proceedings of 17th International Waste Management and Landfill Symposium (Sardinia 2019), ISSN: 2282:0027.
 • Contribution of calcicum aluminates to the water resistance of hydrated calcium sulfates, Tien Dung NGUYEN, Jean AMBROISE. XXII International Conference on Advance in Civil Engineering. FORM2020.
 • Nghiên cứu chế tạo chất kết dính sử dụng bùn thải công nghiệp cho sản xuất bê tông. Nguyễn Tiến Dũng, Tống Tôn Kiên, Lưu Văn Sáng. Tạp chí Vật liệu Xây dựng, Hội Vật liệu Xây dựng, ISSN 1859:3011, Số 8, Trang 64-68, năm 2018.

DỰ ÁN - ĐỀ TÀI TIÊU BIỂU
 • Tham gia dự án Tăng Cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam (2015-2019), Chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Chủ trì đề tài cấp Bộ ”Nghiên cứu sử dụng bùn thải công nghiệp đã qua xử lý, sản xuất các sản phẩm gạch block và chất kết dính cho bê tông trong xây dựng” (2016-2019)

Danh sách cán bộ đương nhiệm cùng bộ môn

Zalo
favebook