TS. Nguyễn Trường Giang

Giảng viên chính
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 • Tiến sỹ (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2018)
 • Thạc sỹ (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2007)
 • Kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2002)

GIẢNG DẠY
 • Hoá học đại cương
 • Thực hành hoá đại cương
 • Công nghệ hóa học

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ QUAN TÂM
 • Tính toán, thiết kế hệ thống công nghệ hóa học
 • Chế tạo thiết bị 
 • Xử lý môi trường
 • Tách chiết tinh dầu
 • Phụ gia xi măng, bê tông
 • Chống ăn mòn bảo vệ kim loại
 • Tinh chế cồn, rượu
 
CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU
 • Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Tuấn Minh, Nguyễn Thị Thu Huyền - Ứng dụng mô hình vật lý trong việc xác định chế độ bơm các tệp hóa phẩm xuống lòng giếng dầu, 2011.
 • Nguyễn Thị Thu Huyền, Phạm Văn Thiêm, Phan Đình Châu, Nguyễn Trường Giang,  Đánh giá các phương pháp định lượng Rutin trong nụ hòe Việt Nam một số vùng, 2011.
 • Nguyễn Trường Giang, Trần Trung Kiên, Phạm Văn Thiêm, Đặng Văn Tấn, Đỗ Đức Mạnh, Ngô Văn Chư - Nghiên cứu ứng dụng lignosulfonat để sản xuất chất trợ nghiền tăng mác, 2015.
 • Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Võ Thị Tuyết Mai, Nguyễn Đăng Toàn, Phạm Văn Thiêm, Đinh Thị Ngọ, Nguyễn Trường Giang,  Nghiên cứu thay thế các thành phần xi măng bằng xúc tác RFCC thải từ nhà máy lọc dầu, 2015.
 • Nguyễn Trường Giang, Trần Trung Kiên, Phạm Văn Thiêm - Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp lignosulfonat bằng phương pháp metylsulfo hóa lignin thu hồi của nhà máy sản xuất bột giấy, 2016. 
 • Nguyen Truong Giang, Tran Trung Kien, Nguyen Thi Hoa, Pham Van Thiem  – A new synthesis process of lignosulfonate using lignin recovered from black liquour of pulp and paper mills, 2016.
 • Nguyễn Hoàng Sâm, Nguyễn Thị Hòa, Phạm Văn Thiêm, Nguyễn Trường Giang, Nghiên cứu tối ưu hóa công nghệ tinh chế rượu đặc sản Bàu Đá – Bình Định bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm, 2016. 
 • Nguyễn Trường Giang, Trần Trung Kiên, Phạm Văn Thiêm – Nghiên cứu quá trình tách lignin từ dịch đen nhà máy giấy bằng bằng mô hình thống kê, 2017.
 • Nguyen Truong Giang, Tran Trung Kien, Nguyen Thi Hoa, Pham Van Thiem – Kinetic study of synthesis reaction of lignosulfonat using isothermal differential scanning calorimetry method, 2017.

DỰ ÁN - ĐỀ TÀI TIÊU BIỂU
 • Chủ nhiệm đề tài cấp Trường: Ứng dụng mô hình vật lý trong việc xác định chế độ bơm và tệp hóa phẩm xuống lòng giếng dầu, 2011.
 • Chủ nhiệm đề tài cấp Trường: Nghiên cứu tinh chế rượu bằng phương pháp ozone, 2012.
 • Chủ nhiệm đề tài cấp Trường: Nghiên cứu ứng dụng lignosulfonat để sản xuất chất trợ nghiền tăng mác, 2013.
 • Chủ nhiệm đề tài cấp Trường: Nghiên cứu công nghệ tách lignin từ rơm rạ để ứng dụng sản xuất một số sản phẩm công nghiệp, 2014.
 • Tham gia đề tài công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn: Nghiên cứu thay thế các thành phần xi măng bằng xúc tác RFCC thải từ nhà máy lọc dầu, 2015.
 • Tham gia đề tài cấp bộ: Quan trắc và phân tích môi trường các tỉnh thành phố phía Bắc từ Huế trở ra (khu dân cư, nút giao thông, bên ngoài các khu công nghiệp, khu làng nghề), 2018.

Danh sách cán bộ đương nhiệm cùng bộ môn

Zalo
favebook