TS. Nguyễn Văn Đỉnh

Giảng viên chính
Nguyên Phó trưởng Bộ môn
Nguyên Trưởng phòng TCCB

 
Thời gian công tác: 1979 - 2019
Môn học đảm nhận:

- Vật liệu Xây dựng
- Bê tông nhẹ

Danh sách cán bộ đã từng công tác cùng bộ môn

Zalo
favebook