TS. Trịnh Hồng Tùng

Giảng viên chính
Nguyên Phó trưởng Bộ môn

 
Thời gian công tác: 1975 - 2012
Môn học đảm nhận:

- Vật liệu Xây dựng
- Phát triển bền vững vật liệu xây dựng trong điều kiện biến đổi khí hậu của Việt Nam
- Bê tông cốt sợi

Danh sách cán bộ đã từng công tác cùng bộ môn

Zalo
favebook