TUYỂN SINH NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG - CHUYÊN NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG CAO

1. Thông tin tuyển sinh năm 2021
- Trình độ đào tạo: Kỹ sư Xây dựng
- Ngành: Kỹ thuật xây dựng
- Chuyên ngành: Vật liệu xây dựng
- Tổ hợp tuyển sinh:
       + Tổ hợp 1: A00: Toán, Vật lý, Hóa học
       + Tổ hợp 2: A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
       + Tổ hợp 3: D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
       + Tổ hợp 4: D29: Toán, Vật lý, Tiếng Pháp
- Chỉ tiêu: 30 sinh viên
- Thời gian đào tạo: 5 năm

2. Mục tiêu đào tạo
- Đào tạo kỹ sư Vật liệu xây dựng chất lượng cao đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và khu vực, có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp trong giao tiếp và khi làm việc với các đối tác nước ngoài, hoặc tiếp tục học tập, nghiên cứu, làm việc trong nước và ngoài nước;
1. Thông tin cơ bản về chương trình đào tạo
- Trình độ đào tạo: Kỹ sư Xây dựng
- Chuyên ngành: Vật liệu xây dựng
- Thời gian đào tạo: 5 năm

2. Mục tiêu đào tạo
- Đào tạo kỹ sư Vật liệu xây dựng chất lượng cao đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và khu vực, có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp trong giao tiếp và khi làm việc với các đối tác nước ngoài, hoặc tiếp tục học tập, nghiên cứu, làm việc trong nước và ngoài nước;
- Đào tạo ra các kỹ sư trẻ có năng lực và trình độ ngoại ngữ phù hợp, đây sẽ là  nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ chuyên môn tốt cho các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây dựng;
- Nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp cận với trình độ khu vực và quốc tế, tiến tới mô hình đào tạo theo chương trình tiên tiến giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
-  Tạo khả năng cho sinh viên tốt nghiệp chương trình PFIEV theo học các chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ với các trường đối tác nước ngoài thuộc khối Pháp ngữ và Anh ngữ.

3. Kỹ năng của sinh viên sau khi tốt nghiệp
- Có kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết, đủ khả năng xử lý công việc chuyên môn và nghiên cứu một cách độc lập, sáng tạo.
- Có kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm ngành, đa ngành và trong môi trường quốc tế.
- Có kỹ năng thu nhận, xử lý và truyền đạt thông tin, chú trọng các khả năng ứng dụng tin học và sử dụng thành thạo 2 ngoại ngữ Pháp, Anh.

4. Qui trình đào tạo
Chương trình đào tạo 5 năm được xây dựng dựa trên nền tảng vững chắc các kiến thức về khoa học cơ bản (2 năm đầu) và các kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành (3 năm sau) trong đó các học phần thí nghiệm và thực nghiệm chiếm tỷ lệ đáng kể. Các học phần kết nối với doanh nghiệp (thực tập, thăm quan công trường, mời cán bộ doanh nghiệp làm giảng viên thỉnh giảng) được quan tâm đưa vào chương trình đào tạo.
Quy trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao chuyên ngành vật liệu xây dựng tại trường ĐHXD như sau:
      Giai đoạn 1 (2 năm đầu) : các môn học chung (kiến thức đại cương)
            + Đối tác : trường Lycée Louis le Grand.
      Giai đoạn 2 (3 năm sau) : các môn học cơ sở chuyên ngành và chuyên ngành
            + Đối tác: trường quốc gia Cầu đường Paris – ENPC (Ecole des Ponts ParisTech) và Viện Khoa học ứng dụng Quốc gia Lyon (INSA de Lyon)

Ngoại ngữ : được chú trọng trong chương trình PFIEV, sau 5 năm học tập sinh viên được yêu cầu sử dụng thành thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Pháp (DELF B1 hoặc TCF tương đương) và tiếng Anh (TOEFL 500 hoặc TOEIC 600 hoặc IELTS 6.0).
Các môn học trong chương trình đào tạo của PFIEV đã được kiểm định và công nhận bởi:
- Ủy ban văn bằng kỹ sư Pháp (Commission des Titres d'Ingénieur - CTI)
- Cơ quan kiểm định các chương trình đào tạo kỹ sư Châu Âu (European Network for Accreditation of Engineering Education ENAEE) công nhận thương hiệu chất lượng Châu Âu EUR-ACE Master.
- Bộ Giáo dục & Đào tạo xác nhận văn bằng PFIEV tương đương trình độ Thạc sĩ trong việc xét tuyển học tiếp lên trình độ cao hơn theo đúng ngành đào tạo.
- Khối kiến thức chuyên ngành vật liệu xây dựng được xây dựng trên các cơ sở các môn học liên quan đến vật liệu xây dựng, khoa học và kỹ thuật vật liệu tại trường Quốc gia cầu đường Paris. Sinh viên có thể lựa chọn làm đồ án tốt nghiệp bằng tiếng Việt, tiếng Pháp hoặc tiếng Anh. Những sinh viên có đủ trình độ ngoại ngữ tốt, sẽ được bảo vệ trước Hội đồng Pháp -Việt (có sự tham gia của giáo sư Pháp) bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh.

5. Bằng cấp
Sinh viên được cấp bằng theo 3 cấp độ như sau:
         - Sinh viên bảo vệ thành công trước Hội đồng Pháp -Việt đồng thời có 02 chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Pháp và tiếng Anh (theo quy định tại mục 4) được cấp bằng kỹ sư chất lượng cao của trường ĐHXD và phụ lục văn bằng của trường đối tác Pháp.
         - Sinh viên bảo vệ thành công trước Hội đồng Việt đồng thời có 02 chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Pháp và tiếng Anh) được cấp bằng kỹ sư chất lượng cao của trường ĐHXD.
         - Sinh viên bảo vệ thành công trước Hội đồng Việt được cấp bằng kỹ sư của trường ĐHXD.

6. Quyền lợi và điều kiện học tập
- Được tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và nghiên cứu thông qua hệ thống tư liệu, giáo trình bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và đội ngũ giảng viên có trình độ cao về chuyên môn và ngoại ngữ;
- Được học ngoại ngữ tiếng Pháp, tiếng Anh tăng cường và các môn chuyên ngành bằng tiếng Pháp, tiếng Anh trong suốt khóa học, được thực hành ngoại ngữ thông qua các bài kiểm tra, bài thi, bài tập lớn, đồ án môn học, các buổi thảo luận chuyên đề, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học chuyển tiếp sau đại học ở nước ngoài hoặc làm việc trong môi trường quốc tế;
- Được ưu tiên giới thiệu theo học các chương trình thạc sỹ, tiến sỹ và tham dự các chương trình học bổng nước ngoài với các trường đối tác bên Pháp;
- Được ưu tiên giới thiệu việc làm với các doanh nghiệp nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài;
- Chính phủ Pháp đã tài trợ xây dựng các phòng thí nghiệm chất lượng cao cho PFIEV-ĐHXD gồm: phòng thực hành Tin học, phòng thí nghiệm Vật liệu, phòng thí nghiệm Hóa học, phòng thí nghiệm Vật lý, phòng thí nghiệm Thủy lực và 01 thư viện với nhiều sách, tài liệu nước ngoài;
-  Phòng học ngoại ngữ Multimedia hiện đại;
- Tất cả sinh viên được học tăng cường miễn phí tiếng Pháp trong 3 năm đầu tại trường ĐHXD để đạt trình độ DELF B1 và một số sinh viên giỏi được gửi đi học tiếng Pháp tại lớp do Đại sứ quán Pháp tổ chức. Ngoài ra, Nhà trường cũng mở các lớp tăng cường tiếng Anh cho sinh viên năm thứ tư và thứ năm.

7. Học bổng và Du học
    Có nhiều cơ hội học bổng sau đại học tại Pháp và các nước trong khối Pháp ngữ sau khi tốt nghiệp ĐHXD do văn bằng PFIEV đã được quốc tế công nhận và sinh viên PFIEV giỏi ngoại ngữ;
    Mỗi năm có 1-2 SV được trường đối tác Pháp (Trường Quốc gia Cầu dường Paris) cấp học bổng sang thực tập và làm đồ án tốt nghiệp trong 5 tháng tại Pháp;
    Hằng năm có 03 suất học bổng Eiffel dành cho sinh viên giỏi năm thứ 4 sang học song bằng tại trường quốc gia Cầu đường Paris.

8. Cơ hội việc làm
Do có nền tảng kiến thức cơ bản tốt, kiến thức chuyên môn rộng và thành thạo ngoại ngữ (Anh, Pháp), Kỹ sư PFIEV có thể đảm trách nhiều vị trí trong lĩnh vực trong xây dựng cơ bản đúng theo triết lý đào tạo kỹ sư của Pháp. Một số cơ hội việc làm của sinh viên PFIEV như sau:

     + Kỹ sư thi công các dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp;
     + Tư vấn giám sát, quản lý, kiểm soát chất lượng vật liệu trong các công trường xây dựng;
     + Cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng;
     + Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, trường Đại học, viện và trung tâm nghiên cứu về VLXD;
      + Cán bộ công tác tại các cơ quan quản lý Nhà nước về VLXD.

9. Học phí
     Sinh viên đóng học phí theo quy định hiện hành của Nhà nước và Trường ĐHXD, khoảng 1,2 triệu VNĐ/tháng.

Thông tin tuyển sinh liên quan khác

Zalo
favebook