TUYỂN SINH THẠC SỸ đợt 2- 11/2020

THÔNG BÁO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG - Tuyển sinh bậc Thạc sỹ khóa tháng 11/2020
1.    Hình thức, thời gian và địa điểm đào tạo
Đào tạo theo học chế tín chỉ thời gian 18 tháng.
Địa điểm:  
  - Đại học Xây dựng – TP. Hà Nội
- Một số Trường Đại học, Cao đẳng thuộc Tây bắc, Tây nguyên, Tây Nam Bộ... và tại các địa phương (nếu có yêu cầu và được Bộ giáo dục và Đào tạo cho phép).

2.    Điều kiện dự thi
           Công dân nước CHXHCN Việt Nam có đủ các điều kiện dưới đây được đăng ký dự thi:
1.      Về văn bằng:
a.    Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi.
b.   Các trường hợp khác với II.1.a, thí sinh phải nộp bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm. Căn cứ bảng điểm đại học và các môn bổ sung kiến thức của phụ lục số 1, khoa Chuyên ngành và khoa ĐT Sau đại học trình Hiệu trưởng số lượng học phần học bổ sung kiến thức. Đối với sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng không cần nộp bằng và bảng điểm;

2.      Khoa Đào tạo Sau đại học và các Khoa chuyên ngành tổ chức học và đánh giá kết quả phần nội dung kiến thức học bổ sung trước khi dự thi.
3.      Có đủ sức khoẻ để học tập.

4.      Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.
3.    Các môn thi tuyển
Thi 3 môn: Môn cơ bảnMôn cơ sở và Môn ngoại ngữ (A2).
4.    Thời gian dự định thi:

ngày 06, 07 tháng 11 năm 2020

5.    Thời gian, địa chỉ liên hệ, nhận và nộp hồ sơ
1.     Nhận mẫu hồ sơ: Từ ngày 06/7/2020.
2.     Đăng ký học bổ sung kiến thức từ ngày 06/7/2020 đến 17/9/2020.
3.     Học bổ sung kiến thức: Từ ngày 20/9/2020.
4.     Nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 01/10/2020.

Tải file cần thiết, xin mời xem ở đây:
http://sdh.nuce.edu.vn/Default.aspx?N=169
 

Tin tức & Sự kiện liên quan khác

Zalo
favebook